Producenci
Promocje
Chwyty PROX GP-48B 115mm czerwono-czarne
Chwyty PROX GP-48B 115mm czerwono-czarne
15,90 zł 14,31 zł
par.
Tarcza hamulcowa Galfer 160mm 6 śrub
Tarcza hamulcowa Galfer 160mm 6 śrub
165,00 zł 148,50 zł
szt.
Zębatka Shimano 30T SM-CRM70 Do FC-M7000-1
Zębatka Shimano 30T SM-CRM70 Do FC-M7000-1
159,90 zł 143,91 zł
szt.
Kask Uvex i-vo CC grey rose mat
Kask Uvex i-vo CC grey rose mat
399,99 zł 359,99 zł
Hak przerzutki WL-HG045 srebrny
Hak przerzutki WL-HG045 srebrny
25,00 zł 22,50 zł
szt.
Opona Continental Ruban 29x2,3'' (58-622) drutowa czarna
Opona Continental Ruban 29x2,3'' (58-622) drutowa czarna
119,00 zł 107,10 zł
szt.
Kółka podporowe boczne do rowerów 12-20'' białe
Kółka podporowe boczne do rowerów 12-20'' białe
51,90 zł 46,71 zł
par.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
x
weź
RABAT*
2%

Dlaczego warto się zarejestrować?

Dzięki rejestracji otrzymasz od rabat na każdy produkt w naszym sklepie internetowym w wysokości 2%. Zachęcamy do korzystania z oferty. Dodatkowo będziesz zawsze na bieżąco informowany odnośnie nowych produktów i promocji. Zarejestruj i przekonaj się!

* promocje nie łączą się ze sobą
Karta rabatowa
Karta Rabatowa SPORT-PROFIT

Regulamin newsletter

Regulamin newsletter obowiązujący od dnia 1 grudnia 2018 roku


Pobierz Regulamin w PDF


§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
 2. Operatorem Usługi jest SPORT-PROFIT Piotr Czerwiński Spółka Jawna z siedzibą: ul. Kleczkowska 48/1a 50-225 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla  Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344730 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8951963328  ,numer Regon: 02114177300000, zwany dalej „ SPORT- PROFIT”

Dane kontaktowe:

 • adres pocztowy: SPORT-PROFIT Piotr Czerwiński Spółka Jawna z siedzibą :Kleczkowska 48/1a 50-225 Wrocław
 • adres poczty elektronicznej: sklep@sportprofit.pl
 • numer telefonu do Biura Obsługi Klienta +48 71 796 74 80,
  - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00
  - w soboty od 10:00-14:00

 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

§2 Przedmiot Usługi

 1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez „ SPORT- PROFIT” informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”.
 2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez „ SPORT- PROFIT” na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) sklepu internetowego dostępnego w domenie sportprofit.pl lub salonów sprzedażowych prowadzonych przez SPORT- PROFIT.
 3. Newsletter wysyłany jest kilkanaście razy w roku kalenadarzowym.
 4. Każdy Newsletter zawiera:
  - informację o  „ SPORT- PROFIT”  jako nadawcy Newslettera,
  - wypełnione pole „Temat e-mail”   określające treść Newslettera,
  - informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter, na który wysyłany jest Newsletter. 

§3 Korzystanie z usługi

 1. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony od daty zawarcia „Umowy Newsletter”.
 2. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, a w przypadku odbiorców usługi Newsletter na podany numer komórkowy – telefon komórkowy; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (6) ważny/aktywny adres e-mail; (7) klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 3. Użytkownik korzystający z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania cudzych danych bez zgody uprawnionych osób.
 4. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej https://sklep.sportprofit.pl/
  • wpisanie w polu Newsletter adresu e-mail i zatwierdzenie jego poprzez przyciśnięcie znaku koperty;
  • po dokonaniu tej czynności na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłana przez „SPORT- PROFIT” informacja dotycząca  wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail) usługi Newsletter oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ;
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie usługi Newsletter oraz  zaakceptowanie niniejszego Regulaminu
  • potwierdzenie poprzez naciśnięcie linku potwierdzającego rejestrację.
  • Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany wyłącznie w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów

§4 Czas trwania usługi i rozwiązanie umowy

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez kliknięcie na link „umieszczony w stopce każdego Newslettera, „Wypisz się z listy mailingowej”.
 4. „SPORT- PROFIT” może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
 5. „SPORT- PROFIT” ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

 §5 Dane Osobowe

 1.  Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) jest SPORT-PROFIT Piotr Czerwiński Spółka Jawna z siedzibą: ul. Kleczkowska 48/1a 50-225 Wrocław. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 3. Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym,  cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest udzielona zgoda zgodnie z   zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych  dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  
 5. Dane osobowe dotyczące Użytkowników są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 §6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@sportprofit.pl
  • telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: numer telefonu do Biura Obsługi Klienta +48 71 796 74 80,  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00
     w soboty od 10:00-14:00
  • (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).
 2.  Użytkownik może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez „ SPORT- PROFIT „ następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.  Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@sportprofit.pl  lub pisemnie na adres ul. Kleczkowska 48/1a 50-225 Wrocław.  W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych składającego reklamację, a także opisu przyczyn uzasadniających reklamację.

§7 Zmiana regulaminu

 1. SPORT- PROFIT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa.
 2.  O treści zmian Regulaminu „ SPORT- PROFIT” poinformuje Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej  https://sklep.sportprofit.pl/  wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu .O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem  https://sklep.sportprofit.pl/  w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.    
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2018 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony