Producenci
Nowości
Naklejki ochronne AMS clear/silver
Naklejki ochronne AMS clear/silver
254,90 zł
szt.
Lampa tył Lezyne Strip Drive 300+
Lampa tył Lezyne Strip Drive 300+
199,00 zł
szt.
Rower BMX WeThePeople CRS 18" black
Rower BMX WeThePeople CRS 18" black
2 661,90 zł
Rower Romet Gazela 1 26" S miętowo/zielona
Rower Romet Gazela 1 26" S miętowo/zielona
1 949,00 zł
szt.
Rower Onilus Corso 24" czarno/zielony
Rower Onilus Corso 24" czarno/zielony
1 499,00 zł 1 349,10 zł
szt.
Obcinacz do linek i pancerzy Icetoolz
Obcinacz do linek i pancerzy Icetoolz
89,00 zł 80,10 zł
szt.
Neoprenowa osłona na ramę PRO kolor carbon XL
Neoprenowa osłona na ramę PRO kolor carbon XL
51,00 zł 45,90 zł
szt.
Pedały Octane One Nylon czarne
Pedały Octane One Nylon czarne
55,00 zł
szt.
Promocje
Magnetyczny uchwyt do telefonu SHAPEHEART Bike Mount V2 XL
Magnetyczny uchwyt do telefonu SHAPEHEART Bike Mount V2 XL
159,00 zł 111,30 zł
szt.
Hamulec przedni Shimano SLX BR-M7100 przewód 1000mm
Hamulec przedni Shimano SLX BR-M7100 przewód 1000mm
519,00 zł 389,25 zł
szt.
Łańcuch Shimano Nexus CN-NX10 1rzędowy 114 ogniw
Łańcuch Shimano Nexus CN-NX10 1rzędowy 114 ogniw
47,10 zł 35,33 zł
szt.
Mechanizm Korbowy 12rz FC-R8100 175mm 50-34T bez łożysk
Mechanizm Korbowy 12rz FC-R8100 175mm 50-34T bez łożysk
1 355,00 zł 948,50 zł
szt.
Buty Fizik MTB X4 Terra Powerstrap czarne
Buty Fizik MTB X4 Terra Powerstrap czarne
769,00 zł 615,20 zł
Zacisk siodła Chromag QR 35mm
Zacisk siodła Chromag QR 35mm
215,90 zł 140,34 zł
Spodnie rowerowe Fox Lady Flexair Pro Dark Indigo
Spodnie rowerowe Fox Lady Flexair Pro Dark Indigo
849,00 zł 594,30 zł
Okulary rowerowe Arctica S-332B
Okulary rowerowe Arctica S-332B
178,90 zł 125,23 zł
szt.
Buty Mallet E Lace Clip-in czarn/niebieskie
Buty Mallet E Lace Clip-in czarn/niebieskie
564,00 zł 423,00 zł
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
x
weź
RABAT*
2%

Dlaczego warto się zarejestrować?

Dzięki rejestracji otrzymasz od rabat na każdy produkt w naszym sklepie internetowym w wysokości 2%. Zachęcamy do korzystania z oferty. Dodatkowo będziesz zawsze na bieżąco informowany odnośnie nowych produktów i promocji. Zarejestruj i przekonaj się!

* promocje nie łączą się ze sobą
Karta rabatowa
Karta Rabatowa SPORT-PROFIT

TAX FREE Zwrot VAT dla podróżnych

   


 TAX FREE - KROK PO KROKU

1. Kupujesz

Kupuj w punktach sprzedaży oznaczonych logo TAX FREE. Pamiętaj, że prawo do zwrotu VAT nabywasz przy zakupie towarów za min. 200 zł u jednego sprzedawcy.

2. Sprzedawca rejestruje TAX FREE

Zgłoś sprzedawcy chęć skorzystania z TAX FREE. Wybierz sposób zwrotu podatku (bezgotówkowy, gotówkowy).
Wybierz formę dokumentu TAX FREE:

 • elektroniczna wersja na Twój e-mail, np. w formacie pdf, wydruk.

Twój dokument TAX FREE jest przekazywany na granicę.

3. Wywozisz za granicę

ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ CZY POSIADASZ:

 • dokument elektroniczny na urządzeniu mobilnym lub
 • wydrukowany dokument TAX FREE oraz
 • wszystkie zakupione towary ujęte w dokumencie TAX FREE – jeżeli NIE – zgłoś to na granicy.

NA GRANICY:

 • pokaż funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej swoje dokumenty TAX FREE (wydrukowane lub na urządzeniu mobilnym),
 • poinformuj, których towarów brakuje,
 • przedstaw wywożony towar (na żądanie),
 • system TAX FREE wygeneruje elektroniczne potwierdzenie wywozu dla wszystkich okazanych dokumentów TAX FREE,
 • na żądanie otrzymasz pieczęć POLSKA – CŁO na wydrukowanych dokumentach TAX FREE.

WAŻNE:

 • Dokumenty TAX FREE wystawione w innym państwie członkowskim zostaną zarejestrowane w systemie TAX FREE.Potwierdzeniem wywozu towarów w tym przypadku będzie odcisk pieczęci POLSKA – CŁO.
 • Jeżeli opuszczasz terytorium Unii Europejskiej z terenu innego państwa członkowskiego niż Polska musisz posiadać papierowe dokumenty TAX FREE. Na nich będzie potwierdzony wywóz towarów zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

4. Otrzymujesz zwrot podatku VAT

 • korzystaj z bezgotówkowej formy zwrotu podatku,
 • gotówkę musisz odebrać u sprzedawcy osobiście, pamiętaj, nie możesz zmienić raz wybranej formy zwrotu podatku.

 TAX FREE - ПОЭТАПНО

1. Ви купуєте

Купуйте в торгових точках, позначених логотипом TAX FREE. Не забувайте, що Ви маєте право на відшкодування ПДВ при купівлі товарів на суму щонайменше 200 зл. у одного продавця.

2. Продавець реєструє TAX FREE

Повідомте продавця, що Ви хочете скористатися TAX FREE. Виберіть спосіб повернення податку (безготівковий, готівковий).
Виберіть форму документу TAX FREE:

 • електронну версію на Вашу адресу електронної пошти, наприклад, у форматі pdf,
 • роздруківку.

Ваш документ TAX FREE відправляється на кордон.

3. Ви вивозите за кордон

ПЕРЕД ВИЇЗДОМ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО У ВАС Є:

 • електронний документ на мобільному пристрої або
 • роздрукований документ TAX FREE та
 • усі придбані товари вказані в документі TAX FREE – якщо НІ – задекларуйте їх на кордоні.

НА КОРДОНІ:

 • пред’явіть співробітникові митно-фіскальної служби свої документи TAX FREE (у роздрукованому виді або на мобільному пристрої),
 • повідомте, які товари відсутні,
 • представте товари, що вивозяться (за запитом),
 • система TAX FREE створить електронне підтвердження вивезення для усіх представлених документів TAX FREE
 • за запитом Ви отримаєте штамп ПОЛЬЩА – МИТО (POLSKA – CŁO) на роздрукованих документах TAX FREE.

ВАЖЛИВО:

 • Документи TAX FREE, які було видано на території іншої членської держави ЄС, будуть зареєстровані в системі TAX FREE. Підтвердженням вивезення товарів в цьому випадку являтиметься відбиток штампу ПОЛЬЩА – МИТО (POLSKA – CŁO).
 • Якщо Ви покидаєте територію Європейського Союзу не з Польщі, а з території іншої членської держави, то Вам необхідно мати паперові документи TAX FREE. На них буде підтверджено вивезення товарів відповідно до правил, що діють в цій країні.

4. Ви отримуєте відшкодування ПДВ

 • користуйтеся безготівковою формою повернення податку,
 • готівку Ви повинні отримати від продавця особисто,
 • пам’ятайте, що Ви не зможете змінити вибрану форму повернення податку.m).

 TAX FREE - STEP BY STEP

1. You are making a purchase

Make purchases in points of sale marked TAX FREE. Remember that you are entitled to a VAT refund when you buy goods for a minimum of PLN 200 from one seller.

2. The seller is registering TAX FREE

Inform the seller that you want to use TAX FREE service. Choose the way of tax refund (non-cash, cash).

Choose the form of the TAX FREE document:

 • electronic form sent to your e-mail address, e.g. as a pdf file,
 • printout.

Your TAX FREE document is forwarded to the border.

3. You are exporting abroad

BEFORE YOU LEAVE, MAKE SURE THAT YOU HAVE:

 • electronic document on your mobile device or
 • printed TAX FREE document and
 • all purchased goods included in the TAX FREE document – if NOT – report it at the border.

AT THE BORDER:

 • show the Customs and Tax Service officer your TAX FREE documents (printed or on a mobile device),
 • inform about missing goods,
 • present the exported goods (on request),
 • the TAX FREE system will generate an electronic export confirmation for all the presented TAX FREE documents,
 • on request you will receive a POLSKA – CŁO (POLAND – DUTY) stamp on the printed TAX FREE documents.

IMPORTANT:

 • TAX FREE documents issued in another Member State will be registered in the TAX FREE system. In this case, the stamp POLSKA – CŁO will be the confirmation of exportation of goods.
 • If you are leaving the territory of the European Union from the territory of a Member State other than Poland, you must have paper TAX FREE documents. They will confirm that the goods have been exported in accordance with the regulations in force in a given country.

4. You are receiving a VAT refund

 • use non-cash form of tax refund,
 • you have to collect the cash from the seller in person,
 • remember that you cannot change once chosen form of tax refund.

 TAX FREE - КРОК ЗА КРОКОМ

1. Вы покупаете

Покупайте в торговых пунктах, отмеченных логотипом TAX FREE. Не забывайте, что право на возмещение НДС Вы имеете при покупке товаров на сумму мин. 200 зл. у одного продавца.

2. Продавец регистрирует TAX FREE

Сообщите продавцу, что Вы хотите воспользоваться TAX FREE. Выберите способ возврата налога (безналичный, наличный).

Выберите форму документа TAX FREE:

 • электронная версия на Ваш адрес электронной почты, например, в формате pdf,
 • распечатанная версия.

Ваш документ TAX FREE пересылается на границу.

3. Вы вывозите за границу

ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ:

 • электронный документ на мобильном устройстве или
 • распечатанный документ TAX FREE и
 • все приобретенные товары включены в документ TAX FREE – если НЕТ – задекларируйте их на границе.

НА ГРАНИЦЕ:

 • предъявите сотруднику службы таможенно-налогого контроля свои документы TAX FREE (в распечатанном виде или на мобильном устройстве),
 • сообщите, какие товары отсутствуют,
 • представьте вывозимые товары (по запросу),
 • система TAX FREE создаст электронное подтверждение вывоза для всех представленных документов TAX FREE,
 • по запросу Вы получите штамп ПОЛЬША – ТАМОЖНЯ (POLSKA – CŁO) на распечатанных документах TAX FREE.

ВАЖНО:

 • Документы TAX FREE, выданные в другом государстве-члене ЕС, будут зарегистрированы в системе TAX FREE. Подтверждением вывоза товаров в этом случае будет являться оттиск штампа ПОЛЬША – ТАМОЖНЯ (POLSKA – CŁO).
 • Если Вы покидаете территорию Европейского Союза не из Польши, а из территории другого членского государства, Вам необходимо иметь бумажные документы TAX FREE. На них будет подтвержден вывоз товаров в соответствии с правилами, действующими в данной стране.

4. Вы получаете возмещение НДС

 • пользуйтесь безналичной формой возврата налога,
 • наличные Вы должны получить от продавца лично,
 • помните, что Вы не сможете изменить выбранную форму возврата налога.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony